Följ Norrlandsfonden

SSC Klingan – ett modernt snickeriföretag i tillväxt

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2013 08:11 CEST

SSC Klingan i Skellefteå investerar och växer. Nu investerar SSC Klingan i produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan. I detta ingår en satsning på maskiner för optimerad Leanproduktion och ett beredningssystem som ska matcha det nya kalkylsystem som säljbolaget, SSC Skellefteå installerar. Investeringarna kommer enligt planen att fortsätta fram till 2016 och i denna aktuella fas installerar bolaget en ny maskinlinje. Norrlandsfonden delfinansierar satsningen.

SSC Klingan producerar dörrar, fönster och glaspartier till olika byggobjekt, främst i storstadsregionerna. En av deras specialiteter är trädörrar med ellås som ofta installeras i offentliga miljöer som exempelvis vårdinrättningar. Skellefteå Snickericentral (SSC) ansvarar för all marknadsföring och försäljning, enligt det femtioåriga koncept med gemensam ekonomisk förening som SSC med sina åtta medlemsföretag står för.

- Nu har vi bland annat installerat en fleroperations CNC-maskin med automatisk in- och utmatning samt mätutrustning och kapmaskin. Vi har insett att en rationell produktion med väl utvecklad logistik är rätt väg att gå, säger SSC Klingans VD Staffan Hällgren.

Exempel på projekt som företaget medverkat i är House of Sweden, Sveriges Riksdag, Waterfront och senast MOOD Stockholm. SSC Klingan är leverantör i många olika typer av byggprojekt. 75% av produktionen levereras till svenska marknaden och av detta går huvuddelen till Mälardalen. 25% går till norska marknaden och där i huvudsak Osloregionen.

- Det har hänt mycket för oss de senaste 10 åren. Vi har investerat stort i ny teknik och infört nya arbetssätt vilket ökat effektiviteten betydligt. Även när det gäller produkternas prestanda har vi gått fram starkt. Inte minst kan vi glädjas åt en nära nog femdubbling av omsättningen, säger Staffan stolt.

SSC Klingan har en platt organisation med Staffan Hällgren som delägare och VD. Den andra delägaren, Fredrik Nystedt är produktionschef och dataingenjör, vilket underlättar programmeringen av de CNC-maskiner som finns i produktionen. Bland de övriga 20 anställda- Fokusera på eventuella förändringar av betydelse för företaget. finns utsedda driftsledare i - Namn och ålder på nyckelpersoner (successionsproblematik och brist på erfarenhet drar ned betyget)vart och ett av de tre arbetslagen. SSC Klingan satsar på arbetsmiljön och vill vara branschledande i att skapa en god arbetsplats.

- Jag tycker att SSC Klingan kommit långt i sin ambition att bli ett ledande företag i sin bransch när det gäller rationella produktionslösningar. Det känns roligt att följa deras utveckling, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.