Följ Norrlandsfonden

EnviGas skapar värde med skogsavfall som bas

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 08:21 CET

EnviGas anläggning i Bureå inryms i MoDos före detta fabrikslokaler. På bilden Harry Johansson & Håkan Holmberg

Skellefteåföretaget EnviGas har utvecklat en kontinuerlig och kostnadseffektiv industriell process för framställning av biokol. Framförallt innebär satsningen att man kan omvandla avfall från skogsbruket till ett grönt bränsle med högt energiinnehåll och som inte, likt fossila bränslen, tillför ny koldioxid till atmosfären. Nu byggs en produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Företaget bildades 2013 av de lokala entreprenörerna Harry Johansson och Håkan Holmberg, och under 2014 genomfördes tester med en pilotreaktor hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Målet är att innan sommaren 2017 ha installerat och driftsatt en komplett och helautomatisk produktionslinje baserad på reaktorn. Anläggningen skall omfatta bränsleberedning, biokolreaktor och en komplett produktberedning inklusive förpackning för att kunna leverera kommersiella produkter till pilotkunder i primärt närområdet.

– Råvaran till biokolet utgörs av restprodukter från skogsindustrin, bland annat bark. Slutprodukten är ett bränsle med goda egenskaper med väsentligt högre energiinnehåll jämfört med biomassa. Det är ett grönt bränsle som inte tillför nytt kol till biosfären, säger Håkan Holmberg, VD

Biokol har även under de senaste åren seglat upp som ett av de hetaste ämnena för att på olika sätt förbättra vår miljö och ge jordbruket ökad avkastning utan tillskott av konstgödsel.

– Som jordförbättringsmedel har forskningen visat att biokol förbättrar jordens egenskaper, binder fukt, ger ett rikare klimat för mikroorganismer och kraftigt förbättrar markens avkastning. Samtidigt binder det kol till marken vilket bidrar till att minska mängden kol i atmosfären, säger Kurt Sjöblom, styrelseordförande i EnviGas.

Andra användningsområden är fodertillskott och filtermaterial. Det senare i form av aktivt kol, en produkt med mycket högt marknadsvärde. Eftersom råvarorna kommer från skogen bidrar produktionen av biokol även till ökad lönsamhet i skogsnäringen.

- Jag är attraherad av satsningen som skapar förutsättningar att använda en billig, eller till och med negativt prissatt råvara, och förädla den till en värdefull produkt, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden. 

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.