Följ Norrlandsfonden

Taggar

Konjunkturbarometern 2018

Konjunkturbarometern 2018

Dokument   •   2018-11-06 16:11 CET

Norrlandsbarometern 2017

Norrlandsbarometern 2017

Dokument   •   2017-11-07 08:00 CET

Norrlandsbarometern

Norrlandsbarometern

Dokument   •   2017-08-29 08:10 CEST

Norrlandsbarometern Nr 2 2017

Norrlandsbarometern Nr 2 2017

Dokument   •   2017-05-15 08:00 CEST

GRI-Index 2016

GRI-Index 2016

Dokument   •   2017-03-29 20:56 CEST

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Dokument   •   2017-03-29 20:56 CEST

Norrlandsfondens Årsredovisning 2016

Norrlandsfondens Årsredovisning 2016

Dokument   •   2017-03-29 20:55 CEST

I vår tidning Norrlandsbarometern hittar du spännande information om hur konjunkturläget i ditt län utvecklas

Konfidensindikatorerna för näringslivet i Norrland och riket stärktes under det fjärde kvartalet. Lägesbedömningarna sammanfaller nu för de båda och indikerar ett starkt läge som närmar sig gränsen till att vara mycket starkt. – Också de norrländska länen uppvisar en ovanligt samlad bild över sina bedömningar, säger Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden.

Norrlandsbarometer Hösten 2016.pdf

Norrlandsbarometer Hösten 2016.pdf

Dokument   •   2016-11-08 11:09 CET

Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten  2011
Norrlandsfondens årsredovisning 2011

Norrlandsfondens årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-04-02 16:42 CEST

Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten  2012
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2012
konfidensindikatorer 1/2013

konfidensindikatorer 1/2013

Dokument   •   2013-05-08 08:29 CEST

Norrlandsbarometern 1/2013

Norrlandsbarometern 1/2013

Dokument   •   2013-05-08 08:29 CEST

konfidensindikatorer 2/2013

konfidensindikatorer 2/2013

Dokument   •   2013-08-22 08:15 CEST

Norrlandsbarometern 2/2013

Norrlandsbarometern 2/2013

Dokument   •   2013-08-22 08:15 CEST

norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2013
Norrlandsbarometern 1/2014

Norrlandsbarometern 1/2014

Dokument   •   2014-02-13 10:42 CET

Norrlandsfondens årsredovisning 2013

Norrlandsfondens årsredovisning 2013

Dokument   •   2014-03-19 10:36 CET