Följ Norrlandsfonden

Taggar

Konjunkturbarometern 2019

Konjunkturbarometern 2019

Dokument   •   2019-11-06 09:08 CET

Norrlandsfondens årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018

Norrlandsfonden summerar ett framgångsrikt 2018 och blickar framåt mot 2019. Då ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet lyftas in ännu tydligare i vår bedömning av kreditansökningar. Vi gör detta för att vi är övertygade om att det är avgörande för företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Revisionberättelse 2018 samt Revisors rapport över  översiktlig granskning av Norrlandsfondens hållbarhetsredovisning 2018
GRI-index 2018

GRI-index 2018

Dokument   •   2019-03-25 07:00 CET

Konjunkturbarometern 2018

Konjunkturbarometern 2018

Dokument   •   2018-11-06 16:11 CET

Norrlandsbarometern 2017

Norrlandsbarometern 2017

Dokument   •   2017-11-07 08:00 CET

Norrlandsbarometern

Norrlandsbarometern

Dokument   •   2017-08-29 08:10 CEST

Norrlandsbarometern Nr 2 2017

Norrlandsbarometern Nr 2 2017

Dokument   •   2017-05-15 08:00 CEST

GRI-Index 2016

GRI-Index 2016

Dokument   •   2017-03-29 20:56 CEST

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Dokument   •   2017-03-29 20:56 CEST

Norrlandsfondens Årsredovisning 2016

Norrlandsfondens Årsredovisning 2016

Dokument   •   2017-03-29 20:55 CEST

I vår tidning Norrlandsbarometern hittar du spännande information om hur konjunkturläget i ditt län utvecklas

Konfidensindikatorerna för näringslivet i Norrland och riket stärktes under det fjärde kvartalet. Lägesbedömningarna sammanfaller nu för de båda och indikerar ett starkt läge som närmar sig gränsen till att vara mycket starkt. – Också de norrländska länen uppvisar en ovanligt samlad bild över sina bedömningar, säger Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden.

Norrlandsbarometer Hösten 2016.pdf

Norrlandsbarometer Hösten 2016.pdf

Dokument   •   2016-11-08 11:09 CET

Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten  2011
Norrlandsfondens årsredovisning 2011

Norrlandsfondens årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-04-02 16:42 CEST

Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten  2012
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2012
konfidensindikatorer 1/2013

konfidensindikatorer 1/2013

Dokument   •   2013-05-08 08:29 CEST

Norrlandsbarometern 1/2013

Norrlandsbarometern 1/2013

Dokument   •   2013-05-08 08:29 CEST

konfidensindikatorer 2/2013

konfidensindikatorer 2/2013

Dokument   •   2013-08-22 08:15 CEST