Följ Norrlandsfonden

Statliga riskkapitalet enbart till storstadsområden?

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 08:51 CEST

Norrlandsfonden har lämnat sitt remissvar angående regeringens utredning om statligt riskkapital. Enligt Norrlandsfonden finns flera positiva aspekter, bland annat ser man positivt på utredningens förslag om samverkan mellan privat och statligt kapital i en ny struktur som är flexibel och möjliggör anpassning till ändrade marknadsförutsättningar. Utredningen innehåller dock förslag som riskerar leda till en ytterligare koncentration av riskkapital till storstadsområdena på bekostnad av övriga regioner där behovet av marknadskompletterande insatser är som störst.

- Utredningen berör inte att lokal närvaro, nätverk och insikt om en regions specifika förutsättningar erfarenhetsmässigt har stor betydelse i valet av företag som riskkapitalbolag investerar i kommenterar Norrlandsfondens vd Lars- Olov Söderström

Norrlandsfonden bedömer vidare att utredningens förslag om ett statligt kreditgarantisystem inte kommer att ge önskad effekt på bankernas utlåning. Det bekräftas också i Bankföreningens remissvar. Förslag lämnas därför på att Norrlandsfondens utlåningskapacitet förstärks som ett led i omstruktureringen av det statliga riskkapitalet.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.