Följ Norrlandsfonden

Norrland har starkare konjunktur än riket

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 08:15 CEST

Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att konjunkturläget för de norrländska företagen förbättrats kraftigt sedan vårens mätning. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet och visar att konjunkturen i Norrland är tydligt bättre än i riket. Konfidensindex för hela Norrland ligger över det historiska genomsnittet medan riket som helhet ligger under. - Samtliga norrlandslän uppvisar en konjunktur som är bättre än normalt. Företagen som ingår i undersökningen vittnar om en stark framtidstro konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet.

- Samtliga fem län i Norrland uppvisar en konjunktur som är bättre än normalt. I Gävleborg är trenden starkast där konjunkturen för samtliga branscher förbättrats. Det är också det län som uppvisar den starkaste förbättringen jämfört med tidigare mätning, säger Lars-Olov Söderström.

Bland branscherna varierar läget. Bygg- och anläggningsföretagen upplever en klar förbättring men fortfarande betecknas byggkonjunkturen i samtliga län som svag. Detaljhandeln upplever en stark konjunktur i samtliga län förutom i Västernorrland. Tillverkningsindustrin går något bättre i Norrland än riket som helhet, men här finns inget tydligt uppsving från vårens mätning och det spretar mycket mellan de olika länen. De privata tjänsteföretagen rapporterar om ett kraftigt förbättrat stämningsläge.

- De privata tjänsteföretagen i samtliga län rapporterar om en förbättring jämfört med vårens mätning. I samtliga län förutom Västerbotten uppvisar branschen en konjunktur som är bättre än normalt, säger Lars-Olov Söderström.

Lars-Olov Söderström tror att den ökade diversifieringen av näringslivet är förklaringen till att Norrland klarat sig bra under konjunkturnedgången och nu har en starkare konjunkturförbättring än riket.

- Norrlandslänen har tidigare varit råvaruberoende men har nu etablerat ett mer differentierat och komplett näringsliv som klarar konjunktursvängningar bättre.

Rapporten presenteras i tidningen Norrlandsbarometern som publiceras påwww.norrlandsfonden.se idag.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.