Följ Norrlandsfonden

Norrbotten är vinnare i konjunkturligan

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2017 23:03 CET

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att företagen ser mycket ljust på framtiden och att det råder högkonjunktur.

- Konjunkturindex visar på +50, vilket indikerar att Norrbotten har starkaste konjunkturen i Norrland. Industrin gick mycket starkt efter relativt stora nedgångar åren innan, samtidigt som byggandet ökar kraftigt, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Från att ha legat på minus under flera år har nu industrikonjunkturen i Norrbotten förbättrats markant det senaste året och ökat från –17 till +66, vilket indikerar högkonjunktur. Det är till stor del verkstadsindustrin som ligger bakom uppgången. I hela industrin totalt är det sju av tio som tycker att läget är bra, jämfört med knappt två av tio förra hösten. Lönsamheten har ökat mycket starkt vilket har gett utrymme för nyrekryteringar.
- Byggandet har också ökat kraftigt under senaste halvåret, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går starkt framåt

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat kormalkonjunkturen och börjar närma sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Hela rapporten finns på www.norrlandsfonden.se

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://norrlandsfonden.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.