Följ Norrlandsfonden

Ljusnande konjunktur i Norrland

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 11:09 CET

Norrlandsfonden presenterar konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Rapporten visar att det norrländska näringslivet befinner sig liksom förra hösten i normalkonjunktur. Företagens bedömningar indikerar dock att konjunkturen har rört sig ett litet snäpp uppåt sedan förra hösten och prognoserna pekar på att uppgången kommer att hålla i sig. Optimismen inför våren spirar inom flera branscher där kraftiga uppgångar väntas. - Konjunkturen i nuläget starkast inom IT-branschen där det råder högkonjunktur i höst med högtryck på arbetsmarknaden. Det största uppsvinget under året står dock transportföretagen för, men även fastighetsbranschen har stärkts kraftigt under året och här vädrar företagen nu högkonjunktur, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats en aning under året. Det rådande konjunkturläget kan dock fortfarande betraktas som normalstarkt. De norrländska företagens egna bedömningar av konjunkturen i nuläget speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, steg med 6 enheter till +8. Ett värde inom intervallet ±15 kan betraktas som ett balanserat konjunkturläge och benämns normalkonjunktur. De regionala skillnaderna mellan länen är i vissa fall betydande, men fyra av fem län befinner sig inom ramen för normalkonjunktur.

Jämtland vinnare i konjunkturligan

- Jämtland, som ligger bakom den största förbättringen, utmärker sig på som enda länet med ett något starkare konjunkturläge. Länen befinner sig dock i olika lägen med stora skillnader framförallt inom byggbranschen och sällanköpshandeln. Det svagaste konjunkturläget finns precis som i fjol i Norrbotten, men även här har konjunkturen återhämtats sedan förra hösten, säger Lars-Olov Söderström.

Försiktig framtidstro

Prognoserna inför våren andas en återhållen optimism och för näringslivet totalt väntas konjunkturen förbättras måttligt till ett starkare läge än normalt. Nästan samtliga branscher spår en uppgång. Framtidstron är starkast inom IT-tjänsteföretagen och fastighetsbranschen där det redan starka konjunkturläget väntas fortsätta uppåt. Men optimismen stiger även i andra branscher och en kraftigt ökad efterfrågan på företagstjänster förväntas under kommande halvår.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.