Följ Norrlandsfonden

Fortsatt starkt konjunkturläge i Norrland

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2018 16:11 CET

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att den starka konjunkturen består och att vissa branscher har högkonjunktur. Dessutom ser företagen fortsatt ljust på framtiden. Till våren förväntas läget bli ännu starkare.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

Starkast framtidstro uppvisar företag inom IT-tjänster där konjunkturen är rekordstark. Även konsulttjänster inom andra områden än IT, betecknat företagstjänster, uppvisar en kraftig uppgång och har högkonjunktur. Företagen bedömer att detta kommer att hålla i sig även kommande halvår. Även massa- och pappersindustrin befinner sig i ett urstarkt läge och bedömer att det kommer att hålla i sig. Trävaruindustrin går starkt, men tror på en liten dämpning till våren.

Konjunkturen för turismen till Norrland ökar och även denna bransch börjar gränsa till högkonjunktur. Något svagare utveckling kan noteras för livsmedelsföretag, handelsföretag, bilhandel, transportbranschen och fastighetsbranschen, även om läget även i dessa är neutralt eller bra.

-För det norrländska näringslivet som helhet är läget starkare än normalt. Konjunkturen är stark i samtliga norrlandslän. Fyra av de fem norrlandslänen ligger väl samlade i höstens undersökning och Gävleborg med bland annat en stark industrikonjunktur höjer sig en del över de övriga länen, säger Katja Lepola.

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2019.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

För mer information kontakta:

Katja Lepola, vd Norrlandsfonden, tel: 070-379 46 77
katja.lepola@norrlandsfonden.se

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.