Följ Norrlandsfonden

Bygg och turism är lokomotiven i Jämtland

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att företagen ser mycket ljust på framtiden och att det råder en stark konjunktur inom bygg och turism i Jämtland. En annan ljuspunkt är att industriföretagen är optimistiska om produktion och orderingång inför våren 2018.

- Konjunkturindex visar på +32, vilket indikerar att Jämtland har en stark konjunktur. Byggbranschen och turismen är de starka dragarna, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Byggföretagen i Jämtland upplever en mycket stark högkonjunktur. Konjunkturindexet steg till +67 nu i september, att jämföra med +32 i september 2016 och dessförinnan flera år i rad av negativa indextal. En begränsande faktor är att allt fler företag upplever att det råder brist på arbetskraft. Detta gäller de flesta yrkeskategorier.

Konjunkturen för turistnäringen i Jämtland har förbättrats rejält. Omsättningen hos de jämtländska turistföretagen har ökat under både sommar- och vintersäsongen. Prognosen för kommande år är fortsatt positiv. 

- Däremot går det lite svagare inom industrin som fallit tillbaka 8 enheter från +30 förra hösten och ligger nu på +22. Det finns dock ljusglimtar. Produktionen och orderingången från hemma-och exportmarknaden ökade starkt under våren 2017 jämfört med föregående halvår. Företagen är även optimistiska om produktion och orderingång inför våren 2018, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går starkt framåt

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat normalkonjunkturen och börjar närma sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Hela rapporten finns på: www.norrlandsfonden.se

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.