Följ Norrlandsfonden

Omvärldsanalytisk nyårskrönika

Nyhet   •   Dec 28, 2016 08:00 CET

Per Nilsson, Företagsanalytiker Norrlandsfonden

Den konjunkturbarometer vi presenterade i november tillsammans med SCB visade enligt företagens bedömningar att konjunkturen i Norrland har rört sig ett litet snäpp uppåt sedan förra hösten och prognoserna pekar på att uppgången kommer att hålla i sig. Optimismen inför våren spirar inom flera branscher där kraftiga uppgångar väntas. Mitt under vår norrlandsturné där vi presenterade resultatet av barometern kom valresultatet i USA och Trumps seger, vilket givetvis satte resultaten i vår undersökning i ett annat ljus. Men det var troligen förhastat. För hur ser det ut i omvärlden? Marknaden har tagit såväl Brexit-omröstningen som USA-valets utgång med ett behärskat lugn efter inledande dramatiska marknadsrörelser. Många bedömare spådde betydligt starkare reaktioner. Uppenbarligen tolkas ingen av händelserna som negativ för tillväxten på medellång sikt.

Brexit
När det gäller Brexit så är osäkerheten om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU fortsatt stor trots att både indikatorer och data pekar på en bättre ekonomisk utveckling än väntat. De flesta räknar med att tillväxten i Storbritannien kommer att avta gradvis framöver - dock utan ekonomisk kollaps.

USA
Många prognosmakare tror att den amerikanska tillväxten skjuter fart kommande år. Trump signalerar tydligt tillväxtfokus med skattesänkningar och infrastruktursatsningar, även om osäkerheten kring den ekonomiska politiken är stor. Detta kan också ge förutsättningar för fortsatta räntehöjningar. Centralbanken höjde som väntat räntan vid sitt senaste räntemöte (mitten av december) och signalerar ytterligare ett par höjningar de kommande åren. För omvärlden och inte minst tillväxtländerna i latinamerika och asien motverkas utsikterna till bättre tillväxt i USA av risker för handelshinder och starkare dollar. Frågan kvarstår hur mycket handelskrig som Trump kommer att inleda, signalerna är oroväckande men frågan är om han kommer att löpa linan ut.

Kina
Den kontrollerade inbromsningen i kinesisk ekonomi fortlöper. Industri- och byggsektorn samt exporten utvecklas visserligen fortsatt trögt, men det uppvägs av en starkare tjänstesektor och uppgång i bostadspriserna. Politiska signaler talar för att fokus flyttas från tillväxtstöd till hantering av tillväxtbubblor. Långsiktigt positivt, men knappast tillväxtfrämjande på kort sikt.

Sverige
Svensk ekonomi hör till de snabbast växande i Europa. Många prognosmakare tror att ekonomin kommer att växa klart snabbare än sin långsiktiga trend även 2017 även om det blir en avmattning jämfört med 2016. Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan, främst offentlig konsumtion och bostadsinvesteringar. Hushållens konsumtion saktar in något, vilket kompenseras av offentliga investeringar och starkare export i spåren av den svaga kronan. Svag krona och högre elpriser driver upp inflationen till närmare 2 procent i början av 2017. Det är troligt att Riksbanken höjer reporäntan, med en första höjning i fjärde kvartalet 2017.

Stora strukturella utmaningar syns först på lite längre sikt. Bristen på kvalificerad arbetskraft är en sådan och skuldökningen hos hushållen är en annan. Det stora gapet mellan ”in- och outsiders” på arbets- och bostadsmarknaderna kommer sannolikt att bestå. Dessa strukturella utmaningar, som varit synliga sedan en tid, kommer att hämma tillväxtutsikterna längre fram.

Norrland
För oss i norra Sverige är naturtillgångarna särskild betydelsefulla. När det gäller järnmalmspriserna ligger prisnivån globalt på 77 dollar per ton, vilket är upp nästan 80% jämfört med december förra året, men utsikterna till ytterligare prisuppgångar under 2017 är mer dämpade. Analytiker tror att prisnivån under 2017 ungefär kommer att ligga på genomsnittpriset för 2016, alltså 55-60 dollar per ton. Prisnivån på järnmalm påverkar LKAB och alla dess underleverantörer. Det är dock ett LKAB som idag står väl rustat att klara även en mindre nedgång från dagens priser, speciellt med tanke på att de verkar inom segmentet högkvalitativa pelletsprodukter.

Prognosmakarna höjer vår zinkprisprognos för 2017-2018 med 200-300 dollar per ton till 2500 dollar per ton. En tioprocentig ökning i zinkpriset lyfter, allt annat lika, Bolidens rörelseresultat med 785 miljoner kronor.

Efter Trumps seger i presidentvalet tog även kopparpriset ett rejält kliv uppåt, och analytiker höjer nu prognosen även för denna metall med 300 dollar per ton till 5500 dollar per ton under 2017 och 5800 ton under 2018.

Trävarubranschen är också betydelsefull för oss i norra Sverige. Det mesta talar för att 2017 kommer att bli ett bra trävaruår även om osäkerheten i världen kan tyckas stor. Under 2016 har något ovanligt skett, att samtidigt som sågverken har gjort försiktiga prishöjningar så har produktionen dämpats. Detta i en situation när alla har haft en god råvaruförsörjning. Resultatet visar sig i sänkta trävarulager och ett bättre självförtroende för prishöjningar. Med undantag av marknaden i Nordafrika-Mellanöstern så ser det positivt ut på alla viktiga trävarumarknader för tillfället. Den svaga kronan gör att alltmer trävaror går över att Atlanten till den heta byggsektorn i USA samtidigt som Kina ökar totalimporten med tvåsiffriga procenttal.

Slutsatser
Efter denna redogörelse, vad ska man tro om de förväntningar som företagen presenterat och som vi redovisade i konjunkturbarometern i november? Jag tycker fortfarande att de känns helt relevanta utifrån den bild som omvärlden uppvisat och från de signaler vi själva får från marknaden vi vistas i dagligen.

Företagen i Norrland ser med tillförsikt mot framtiden och prognoserna tyder på att temperaturen i näringslivet höjs under kommande halvår. Det tror vi på Norrlandsfonden också och står rustade inför detta.

Gott Nytt År!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://norrlandsfonden.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.