Följ Norrlandsfonden

Taggar

Utlåning

Tag / Norrlandsbarometern

Ljusnande konjunktur i Norrland

Ljusnande konjunktur i Norrland

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 11:09 CET

​Norrlandsfonden presenterar konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Rapporten visar att det norrländska näringslivet befinner sig liksom förra hösten i normalkonjunktur. Företagens bedömningar indikerar dock att konjunkturen har rört sig ett litet snäpp uppåt sedan förra hösten och prognoserna pekar på att uppgången kommer att hålla i sig.

Norrland starkare än riket

Norrland starkare än riket

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 15:53 CEST

​Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland stärktes under det andra kvartalet och läget är nu för första gången på ett år starkare än i riket. Den största orsaken till detta var en starkare utveckling för byggsektorn i Norrland.

Fortsatt starkt läge i Norrland

Fortsatt starkt läge i Norrland

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 16:23 CEST

​Norrländska konjukturen är fortsatt starkare än normalt med Jämtland som det enda län som stärkt sitt läge. Övriga län har i olika utsträckning försvagats men alla fem ligger kvar inom spannet som indikerar ett starkare läge än normalt. Norrlandsfonden rapporterar om detta i Norrlandsbarometern som publiceras idag.

Ljusnande tider för de norrländska företagen

Ljusnande tider för de norrländska företagen

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 19:51 CET

​Läget för tillverkningsindustrin är fortsatt starkare än normalt i samtliga län. I Gävleborg och Norrbotten sjönk dock konfidensindikatorerna för industrin, medan de förbättrades i övriga län. Detaljhandeln steg på bred front och är den enda bransch som uppvisar ett mycket starkt läge.

Västerbotten leder Norrlands konjunkturliga

Västerbotten leder Norrlands konjunkturliga

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2015 08:40 CET

Västerbotten har en tätposition i den norrländska konjunkturligan. Gävleborgs län står dock för det största rycket, från fjolårets sista plats till nummer två i konjunkturligan. Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar också att byggkonjunkturen vänt uppåt i stora delar av Norrland.

Fortsatt starkt läge i Norrland

Fortsatt starkt läge i Norrland

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 08:56 CEST

​Idag presenterar Norrlandsfonden en konjunkturrapport som visar att Norrlands konfidensindikator försvagats något sedan förra kvartalet. Norrlands konfidensindikator är marginellt svagare än rikets, men läget är fortfarande starkare än normalt. De starkaste konfidensindikatorerna finns precis som i föregående mätning i övre Norrland, medan läget är svagare längre söderut.

Fortsatt starkt läge hos norrländska företag

Fortsatt starkt läge hos norrländska företag

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2015 09:07 CEST

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2014. Norrland har även en starkare konfidensindikator än riket.

Färsk konjukturprognos för ditt län

Färsk konjukturprognos för ditt län

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2015 09:31 CET

​Läs vår färska upplaga av Norrlandsbarometern! Hur går konjukturen i ditt län? Här kan du också läsa om hur bankcheferna ser på framtiden, nya träningskoncept och mycket annat.

Norrländska företag fortsatt positiva - Byggsektorns stämningsläge förbättras mest

Norrländska företag fortsatt positiva - Byggsektorns stämningsläge förbättras mest

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2014 10:06 CEST

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för näringslivet fortsätter att försvagas något, men att stämningen fortfarande är på en nivå över det historiska snittet. Konfidensindikatorn för det norrländska näringslivet ligger nu på samma nivå som för riket.

Fortsatt starkt läge hos norrländska företag - Norrbotten på förstaplatsen

Fortsatt starkt läge hos norrländska företag - Norrbotten på förstaplatsen

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2014 10:12 CEST

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2013. Norrbotten har den starkaste konjunkturen och även en starkare konfidensindikator än riket.

Växande framtidstro hos norrländska företag

Växande framtidstro hos norrländska företag

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2014 10:42 CET

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen kontinuerligt förbättras. Konfidensindikatorn har inte varit på denna nivå sedan 2011. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet .

Positiv förväntan på vårkonjunkturen

Positiv förväntan på vårkonjunkturen

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2013 08:00 CET

​Företagen i Norrland tror på en tydlig uppgång till våren. Nu under hösten råder normalkonjunktur men till våren ser det ut att bli ett uppsving i samtliga norrlandslän. Högst på topplistan ligger Norrbotten med en stark byggsektor och en överraskande positiv trävaruindustri. Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2013 visar också att skillnaderna mellan länen är stora.

Norrland har starkare konjunktur än riket

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2013 08:15 CEST

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att konjunkturläget för de norrländska företagen förbättrats kraftigt sedan vårens mätning. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet och visar att konjunkturen i Norrland är tydligt bättre än i riket. Konfidensindex för hela Norrland ligger över det historiska genomsnittet medan riket som helhet ligger under.

Tydligt trendbrott i Norrland enligt unik konjunkturrapport

Tydligt trendbrott i Norrland enligt unik konjunkturrapport

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2013 08:29 CEST

​Idag presenterar Norrlandsfonden en ny rapport som visar att läget hos de norrländska företagen har vänt uppåt. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet och visar att konfidensindikatorn stiger från -14 till -10 för första kvartalet 2013. - Fyra av fem län visar på en förbättring och starkast trend har Västerbotten, konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Ljuset dämpat i Norrland – dock inget mörker i sikte

Ljuset dämpat i Norrland – dock inget mörker i sikte

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2012 16:12 CET

​Norra Norrland håller lågkonjunkturen stången även om det skett en tydlig inbromsning sedan förra mätningen. Högst på topplistan ligger Västerbotten med en stark bygg- och handelssektor. Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2012 visar också att Norrland som helhet tuffar på riktigt bra, i princip råder normalkonjunktur även om skillnaderna mellan länen är stora.

Stabil konjunktur i Norrland

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2011 09:55 CET

​Skuldkrisen i Europa och den osäkerhet den för med sig beträffande efterfrågeläget har inte lämnat det norrländska näringslivet oberört. Men även om optimismen från förra hösten har avtagit har företagen hållit uppe ångan väl. Den tillbakagång som noterats sedan förra hösten har varit begränsad. Företagen i årets undersökning gör sammantaget bedömningen att konjunkturläget är bättre än normalt.

Norrlandsföretagen nyanställer – under 2011 förväntas högkonjunktur

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2010 15:36 CET

​De norrländska företagen nyrekryterar för fullt. Inom det senaste halvåret har 45 procent av företagen nyanställt personal och denna trend ser ut att fortsätta under våren 2011. Bakgrunden är en stark förbättring av konjunkturläget och en tydlig framtidstro.